การพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ได้มอบสื่อการสอนให้กับโรงเรียนแกนนำของโครงการในการพัฒนาทักษะทางภาษา ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ในการส่งเสริมการใช้หนังสือในมุมเสริมประสบการณ์ห้องเรียนอนุบาล และ ในห้องสมุดโรงเรียน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนในการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน