ผอ.สพป.น่าน เขต 1 มอบนโยบายการทำงานให้ศึกษานิเทศก์ เพื่อเดินหน้าพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ มอบนโยบายในการทำงาน เพื่อเดินหน้าพัฒนาและขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในโอกาสนี้ได้เปิดโอกาสให้คณะศึกษานิเทศก์ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการต่อไป

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว