ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.45 น. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการก่อสร้างโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมศิริภัสสร สพป.น่าน เขต 1