ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน อย่างยั่งยืน”เพราะการปลูกป่า นั่นต้องปลูกในใจคนถึงจะมั่นคงและยั่งยืน”

ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน อย่างยั่งยืน”เพราะการปลูกป่า นั่นต้องปลูกในใจคนถึงจะมั่นคงและยั่งยืน”
นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป. น่าน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( รักษ์ป่าน่าน)
รุ่นที่ 2โดยได้เยี่ยมขมนิทรรศการของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 18 โรงเรียน และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวด Best Practice ประจำปีการศึกษา 2564ในวันที่ 14 กันยายน 2564
ณ ห้องConvention Hall โรงแรมดิอิมเพลสจังหวัดน่าน
และในวันที่ 13 กันยายน 2564 ได้มอบให้ ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดข รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครูวิชาการโรงเรียน ในเขต อำเภอเวียงสาและอำเภอนาน้อย และขอบคุณท่านรองนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมาที่กรุณามาให้กำลังใจ