โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 ร่วมกับมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขับเคลื่อนการขยายผล หลักสูตร “โรงเรียนสอนคิด” Thinking School

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร ” โรงเรียนสอนคิด” Thinking School เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน จากสหภาพยุโรป การอบรมครั้งนี้ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน มีผู้เข้ารับการอบรม จากโรงเรียนในสังกัด 17 โรงเรียน จำนวน 117 คน โดยวิทยากรโรงเรียนแกนนำสอนคิดจากสพป.น่าน เขต 1 มีนายวีระพงษ์ หาญณรงค์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม

มาพ เถรหมื่นไวย ภาพ / ข่าว