การคัดเลือกผลงานนักเรียนตามโครงการรักษ์ป่าน่านฯ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม การแต่งคำขวัญ วาดภาพระบายสี กล่าวสุนทรพจน์ ภาพยนตร์สั้นและหนังสือเล่มเล็ก

วันที่16 สิงหาคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 เป็นประธานคัดเลือกผลงานนักเรียนตามโครงการรักษ์ป่าน่านฯ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม การแต่งคำขวัญ วาดภาพระบายสี กล่าวสุนทรพจน์ ภาพยนตร์สั้นและหนังสือเล่มเล็ก
ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1