การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการนำสื่อ 65 พรรษา ไปใช้ในโรงเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยนายอนุชา รัตนอุบล ศึกษานิเทศก์, นายสุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัตหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และนายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการนำสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ไปใช้ในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ผ่านชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings