รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสมัครเข้าร่วม โครงการ Notebook For Education สำหรับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการ Notebook For Education สำหรับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน