ประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Video Conference) กับสพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.น่าน เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Video Conference)กับสพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลอาคารที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ