การประชุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ส่งผลงาน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10

16 เมษายน 2564 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ส่งผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปี 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ ตามคำสั่ง สพป.น่าน เขต 1 ที่ 91/2564 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ณ ห้องประชุมคุณากร สพป.น่าน เขต 1 โดยมีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 1,194 ราย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 1,193 ราย ไม่ผ่าน 1 ราย

นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ /ภาพ/ข่าว