สพป.น่าน เขต 1 ติดตามสอบถามกรณีเด็กนักเรียนมีอาการท้องเสียจากเหตุอาหารเป็นพิษ

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ติดตามสอบถามข้อเท็จจริง กรณี ข่าวเด็กนักเรียนมีอาการท้องเสียเนื่องจากอาหารเป็นพิษ ซึ่งจากการได้พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษา นางวรวรรณ แสงสิริโรจน์และคณะ ทำให้ทราบข้อเท็จจริงว่า เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ตามที่เป็นข่าว เด็กได้รับประทานอาหารมื้อกลางวัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เมนูข้าวมันไก่ ซึ่งเป็นการทานอาหารแบบเดี่ยวกันทั้งโรงเรียน และมีเด็กนักเรียนมีอาการท้องเสียสะสมในเวลากลางคืนของวันอังคารเป็นต้นมาจนถึงวันอังคาร โดยมีเด็กท้องเสียสะสม จำนวน 238 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน่าน 2 ราย และได้รับการรักษาโดยรอดูอาการที่ โรงพยาบาลน่าน จำนวน 1 ราย และทราบว่า ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 แพทย์ได้อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลน่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในการนี้ นางดวงเดือน พูดสัตย์ และคณะ ได้ตรวจสภาพทั่วไปของโรงอาหาร และสถานที่ในการเตรียมอาหารของโรงเรียนด้วย โดยทั่วไปจากการ ถือว่ามีความสะอาดเรียบร้อย

มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว