ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ชัยนาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขต ร่วมให้การต้อนรับนางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะ 25 ท่าน ที่ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม