จังหวัดน่านจัดงานน้อมรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 อย่างสมพระเกียรติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 การดำเนินการจัดงานในวันนี้มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมพิธี จำนวน 1,635 นาย โดยมีว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว