สพฐ. จัดประชุมผ่านระบบทางไกล(Video Conference) เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สพฐ. จัดประชุมผ่านระบบทางไกล(Video Conference) เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งแนวทางการดำเนินงาน 1.การควบรวมเพื่อสร้างโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชน 2.การเพิ่มการลงทุนเพื่อยกระดับโรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้ 3.พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองนายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 มอบหมายให้นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล
ผ่าน 3 ช่องทาง

1. www.facebook.com/obectvonline

https://www.facebook.com/obectvonline/videos/407297123735190/

2. www.youtube.com/obectvonline

3. www.obectv.tv