ประชุมสัมมนาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ (Best Practice)

                    นายสมเร็จ อุดแดง ผอ สพป.น่าน เขต 1 พร้อยด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทนกลุ่ม เข้าร่วมประชุมสัมมนาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มและหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 20 -22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา