การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั่วประเทศ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563  นายสมเร็จ  อุดแดง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)