การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(Covid-19)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการนิเทศ ได้นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ DLTV ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Cocid -19) กลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 2 โดยได้รับการต้อนรับจาก นายสงบ จินะแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิงหลวง และประธานกลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 2 พร้อม คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำเสนอแนวทางในการดำเนินการของโรงเรียนแต่ละโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 2