“การแข่งขันทักษะวิชาการและแนวปฏิบัติที่ดี โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงาน “การแข่งขันทักษะวิชาการและแนวปฏิบัติที่ดี โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน