การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

30 มกราคม 2563 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการโดย ผู้เข้าอบรม ได้แก่ผอ. รร. คณะครูของสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรองเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ จำนวน รร. ได้แก่ รร.บ้านหนองรัง ฯ บ้านนายางแลประกิตเวชศักดิ์ และสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และคณะครูจาก รร.น่านปัญญานุกูลน่าน