ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ร่วมสภากาแฟ ณ อบจ.น่าน

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมงานสภากาแฟ ณ อบจ.น่าน