กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสาคร

25 พ.ย. 62 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสาคร   โดย นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและทีมงานศึกษานิเทศก์ “วันดีที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านสาคร…ต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่กลับมามีชีวิตชีวาโลดแล่นแบบสดใสโชติช่วงชัชวาลอีกครั้งในวงการศึกษา…เป็น New สาครน่ายินดีที่มี ผอ.คนใหม่นำทีมร่วมแรงร่วมใจพัฒนา เป็นกำลังใจให้ท่าน ผอ.ณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้วและทีมงานโรงเรียนบ้านสาครทุกคน”