ณธนากร และครอบครัว มอบเครื่องเล่น และรถจักรยาน มูลค่า 185,600 บาท @รร.บ้านเชตวัน อ.นาน้อย

โรงเรียนบ้านเชตวัน อ.นาน้อยพร้อมด้วย ชุมชน ให้การต้อนรับ คุณธนากร และครอบครัว มอบเครื่องเล่น และรถจักรยาน มูลค่า 185,600 บาท