กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

22 พ.ย. 62 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร   โดย นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและทีมงานศึกษานิเทศก์ “สุดยอดของโรงเรียนประถมศึกษาระดับอำเภอที่พูดคำว่าคุณภาพได้เต็มปาก…มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการศึกษาที่ขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เป็นโรงเรียนที่ส่งต่อความสุขผ่านเสียงดนตรี มีความสุขทุกครั้งที่มาเยือน เป็นกำลังใจในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอบคุณท่านวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ ผอ.รร.และคณะครูทุกท่านที่ต้อนรับดูแลและร่วมมืออย่างดียิ่ง”