รวมแหล่งสืบค้น E-Thesis เข้าถึงง่าย ดาวน์โหลดได้แบบ (Full Text)

รวมแหล่งสืบค้น E-Thesis เข้าถึงง่าย ดาวน์โหลดได้แบบ (Full Text) ไม่ต้องเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยก็ใช้ได้ฟรี 🖇📚‼️ #ไม่ต้องมีพลังเหมือนทานตะวันก็เรียกธีสิสมาได้ถึงบ้าน

1. TU E-Theses มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://library.tu.ac.th/online…/thammasat-university-theses
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถ Download แบบ Full-Texts สำหรับนักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ หรือบุคคลทั่วไปก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย **บุคคลทั่วไปต้องสมัครสมาชิกก่อน** แต่ไม่ยาก
.

2. CMU e-Theses มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.facebook.com/162309272791/posts/10157613757787792?sfns=mo
ฐานข้อมูลการสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นหาง่าย สามารถดาวน์โหลดได้เลย ไม่ต้องสมัครสมาชิก
.

3. . Chula e – Thesis จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://cuir.car.chula.ac.th/
คลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลอันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่งานดังกล่าวให้แก่ชุมชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบงานวิจัย (Technical Reports) วิทยานิพนธ์ (Theses) บทความวิชาการ (Journal Articles) ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) การบรรยาย (Lectures) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Manuals) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ดาวน์โหลดได้
.

4. ศิลปากร e-Theses มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบดังกล่าวได้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องสมัครสมาชิก
.

5. PSU KNOWLEDGE BANK e-Thesesมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://kb.psu.ac.th/psukb/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยภูมิภาคสำคัญทางภาคใต้ก็มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระบบออนไลน์เหมือนกัน PSU Knowledge Bank เป็นคลังความรู้ที่เราสามารถใช้เสิร์ชเอ็นจินของทางคลังเข้าไปส่องงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของสถาบันได้ แถมตัวมหาวิทยาลัยยังจัดงานวิจัยไว้ภายใต้คณะวิชาต่างๆ ได้ง่าย ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้

ที่มา TheThesis