การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565

นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่ 5-6 พฤจิกายน 2562 ณ ไร่จุฑามาศรีสอร์ท อําเภอ เชียงกลาง จังหวัดน่าน