ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 22 กันยายน 2562 ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมคณะกรรมการฯ ออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน