การนิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 @รร.บ้านชมพู @รร.บ้านจะเข้ภูหอม

วันที่ 10 กันยายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์  ได้เข้านิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2561 และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รร.บ้านชมพู และรร.บ้านจะเข้ภูหอม อ.เวียงสา จ.น่าน