ทีมศึกษานิเทศก์ปฐมวัย&ภาษาไทย ติดตามภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

5 ก.ย. 62..นำทีมศึกษานิเทศก์ปฐมวัย&ภาษาไทย…กลับมาเยี่ยมเยียนติดตามภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์อีกครั้ง..ช่างนำมาซึ่งความปลื้มใจในพัฒนาการที่ก้าวผ่านคำครหาของใครหลายคนที่บอกว่า..รร.นี้มีการสอนเด็กแบบไหนทำไมเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเกือบ 100 %..นั่นเป็นแค่คำพูดของบางคนที่ไม่ได้สัมผัสกับสภาพจริง..จากคำพูดแค่สั้น ๆ แม้จะบั่นทอนจิตใจเพียงใด..ครูมืออาชีพไม่ย่อท้อร่วมด้วยช่วยกันทั้งโรงเรียน..เวลาผ่านไปแค่ 2 เดือนเด็ก ๆ มีพัฒนาการดีเยี่ยมอ่านออกเขียนได้เกินเป้าหมาย..ขอแสดงความยินดีชื่นชมความร่วมมือของทุกฝ่าย