การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ท่านสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการแข่งขันต่อคำศพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ ภาคบ่ายท่านอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ และท่านสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศีกษา พบปะให้กำลังใจคุณครูผู้เข้าอบรมโดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวจี มูลหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้วและครูอมรรัตน์ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปางเป๋ยเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้อบรม