ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย และมอบสิ่งของพระราชทานให้ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมรับ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย และสิ่งของพระราชทานมอบให้ นางสาวธัญญ์กมน นุสุภะ ครูชำนาญการพิเศษ และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไฮ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ที่นำนักเรียนร่วมทำงานจิตอาสาตักดินโคลนที่ปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน โดยในพระราชกระแสทรงชมเชย มีความว่า “เป็นแบบอย่างของข้าราชการครูที่ดีของประเทศ มีจิตเป็นอาสา มีความเสียสละ และการปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาชุมขนที่เป็นสาธารณะ ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน และบ้านเกิด นับเป็นแบบอย่างอันดี” ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปิติ ยินดี อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไฮ