โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยและโรงเรียนบ้านนาไค้ จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่อง เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ 1. เธอช้าได้ขนาดไหน 2. ถอดรองเท้าแล้วผจญโลก 3. ต่างทางต่างวิถี 4. การเคลื่อนไหวกับคำศัพย์ รูปภาพและเสียงเพลง 5. มนุษย์กับการเคลื่อนไหว โดยมีนักเรียนระดับปฐมวัยจากทั้ง 2 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสนุกสนานและความรู้ไปพร้อมๆ กัน ทางสำนักงานพื้นที่การศึกษาฯ ขอเป็นกำลังใจให้คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป