ถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพญาวัด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน