ครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.    

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. ในกลุ่มงานและบริเวณอาคารสำนักงาน สพป.น่าน เขต 1 พร้อมนี้ได้กล่าวโอวาทในโอกาส  วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี ณ บริเวณอาคารคุณาลัย สพป.น่าน เขต 1 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนที่ต้องพัฒนาองค์กรต่อไป