ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง

19 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ในการนี้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลประกอบการประเมิน