ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.น่าน เขต 1
ข่าวประกาศ ข่าวสารประชาสัมพันธ

ภาพกิจกรรม : เครือข่ายวัดผล
ภาพกิจกรรม : โปรแกรมบริหารสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม : อบรม PISA

ทำเนียบบุคลากร

 

 

  

นางวิพาภรณ์ พุฒิมา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
114 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
โทรศัพท์ : 0-5471-0145, โทรสาร 0-5471-0253