ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ น้อมนอบผู้มีพระคุณ
ข้อมูลโรงเรียน
1 หน้าหลัก
1 ประวัติโรงเรียน
1 เพลงประจำโรงเรียน
1 วิสัยทัศน์
1 คำขวัญ สีประจำโรงเรียน
1 ข้อมูลบุคลากร
1 ข้อมูลนักเรียน
1 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
1 แวดวงการศึกษา
1 สพท.น่าน เขต 1
1 สำนักรัฐมนตร
1 สำนักงานปลัดกระทรวง
1 สำนักงานฯสภาการศึกษา
1 สพฐ.
1 สำนักงาน ก.ค.ศ.
1 คุรุสภา
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน

1 รับหนังสือราชการ

1 หนังสือราชการวันนี้
1E-Office ednan1
1 มุมสนทนา
1 สมุดเยี่ยม
1 กระดานสนทนา
1 เว็บไซต์น่ารู้

 
 
 
 


 

 

 

 
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ได้รับมอบอุปกรณ์กรวยจราจร 4 อันและเสื้อกั๊กสะท้อนแสง2 ตัว จากองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 5 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดน่านมอบทุนการศึกษา 6000 บาทและเลี้งอาหารกลางวัน 1 มื้อ โดยการนำของ นายกนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกอบจ.น่าน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
1 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ได้รับถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬากลุ่มเมือง 1 ได้รับถ้วยรางวัล 7 ใบ เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2552
1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านผาสิงห์เป็นหน่วยเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผาสิงห์

1 โรงเรียนบ้านผาสิงห์
ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศน์แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม
1 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เมือง1 เกมส์
เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2552
ที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม
1 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ได้เข้าร่วม
งานประเพณีห้าเป็งขึ้นถ้ำผาตูบและงาน
ของดีตำบลผาสิงห์ประจำปี 2552
อ่านเพิ่มเติม
 
ท่านสามารถแนะนำเว็บไซต์โรงเรียนบ้านผาสิงห์ได้ที่ e - mail nuntawat_top@hotmail.com
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร 054 - 682234
e - mail phasing_sc@hotmail.com