เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1

ถนนสุมนเทวราช อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล/กลุ่มงาน ตำแหน่ง ห้องทำงาน ที่บ้าน มือถือ
1. นายเพ็ชร  ธรรมราช ผอ.สพท.น่าน1 0 5471 0875 0 5471 0515 0 1884 9769
2. นายมงคล  หมวกพิกุล รองผอ.สพท.น่าน1 0 5471 0328 0 5477 2126 0 1460 4095
3. นายชูเกียรติ  ด่านธนะทรัพย์ รองผอ.สพท.น่าน1 0 5471 0875 0 54 0 1993 5196
5. กลุ่มอำนวยการ   0 5477 1713    
6. กลุ่มงานประสานงาน   0 5471 0029    
7. งานประชาสัมพันธ์   0 5471 0029    
8. กลุ่มนโยบายและแผน   0 54771 637    
9. กลุ่มบริหารงานบุคคล  

0 54710 254   

   
10. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   0 5477 1638    
11. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ   0 5477 1028    
12. หน่วยตรวจสอบภายใน   0 5477 1029    
13. กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล   0 5471 0145    

14.

ห้องICT.  

0 54711328

   

15.

สนง.ส่งเสริมสวัสดิการฯ(คุรุสภาเดิม)  

0 5475 1680

   

16.

สนง.ส่งเสริมสวัสดิการฯ(ชคน.)  

0 54771757

   
           


การเดินทางสู่จังหวัดน่าน

          ทางรถยนต์

จังหวัดน่านอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 668 กม. ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 สายพลโยธิน (กทม. - นครสวรรค์) พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย-แพร่-น่าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

บริษัทที่ให้บริการรถยนต์โดยสาร

บริษัท
ติดต่อที่ กทม.
ติดต่อที่ น่าน
บริษัทขนส่งจำกัด 0-2537-8055 (รถธรรมดา)
0 2279 9984 (รถปรับอากาศ)
0-5471-0027
บริษัทแพร่ทัวร์ 0 2245 2369
0 2245 1697
0 2936-2496
0-5471-0348
0-5475-1331
บริษัทสมบัติทัวร์ 0 2936-2496 0-5471-0122
บริษัทเชิดชัยทัวร์ 0 2936-0198 0-5471-0362

รถไฟ

จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ไปลงที่สถานีรถไฟเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วต่อรถประจำทางสายเด่นชัย-แพร่-น่าน ระยะทาง 143 กม.

ระยะทางระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดใกล้เคียง

น่าน-เชียงใหม่ ระยะทาง 318 กม.
น่าน-เชียงราย ระยะทาง 271 กม.
น่าน-พะเยา ระยะทาง 176 กม.
น่าน-ลำปาง ระยะทาง 227 กม.
น่าน-แพร่ ระยะทาง 118 กม.
น่าน-เด่นชัย ระยะทาง 143 กม.

 

กลับบ้านหลัก