ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต ตำแหน่งนักการภารโรง ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน 17 กลุ่ม และนายกสมาคมครูน่าน ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1