ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในโอกาสนี้ นางสุพรรณิการ์ ผาลา ได้มอบนโยบายในการทำงานเนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนได้นำไปขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ยิ่งๆขึ้นไปภายใต้แนวคิด “น่านหนึ่ง ต้องเป็นหนึ่ง ก้าวล้ำคุณภาพ” โดยมีจุดเน้นที่สำคัญคือ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย โอกาส คุณภาพ เด็กเมืองน่าน อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน

มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว