ผอ.สพป. น่าน เขต 1 พบปะและให้นโยบายการทำงานเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน โดยนางสุพรรณิการ์ ผาลา ได้มีความสนใจในการทำงานของกลุ่มนโยบายและแผน โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินงานโดยใช้โปรแกรม AMSS เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และชื่นชมการทำงานของกลุ่มนโยบายและแผนซึ่งนำโดย นางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ที่ได้มีการวางแผนในการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว มีรูปแบบการทำงานอย่างเป็นระบบ

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว