ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และ รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา อย่างพร้อมเพรียง
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ และนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายกสมาคมครูน่าน ประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมใจกันให้การต้อนรับ นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ในโอกาสนี้ ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป


มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

รูปภาพเพิ่มเติม