การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนะใหม่ในการจัดการเรียนสำหรับครูบรรจุใหม่

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1เป็นประธาน
ในพิธีเปิดและปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนะใหม่ในการจัดการเรียนสำหรับครูบรรจุใหม่
ที่เข้าร่วมพัฒนาตามรูปแบบเสริมสร้างความสามารถในการคิดไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ทางการสอนฯ
โดยได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ศิษย์รัก เยี่ยมชมนิทรรศการและมอบเกียรติสำหรับครูบรรจุใหม่ทุกคนที่ผ่านการพัฒนา ณ เวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1