แนวทางการส่งผลงานการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

http://awards63.obecawards.net/obec-north/index.php

แนวทางการส่งผลงานการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดูได้ทางหน้าเว็บไซต์นะครับ ส่วนหนังสือแจ้งจะได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ครับ