การประชุมคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่25 สิงหาคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินทั้งหมด(ภาคเหนือ) 61 เขตพื้นที่ โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมอาคารคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1