การประชุมออนไลน์ การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางนัฑวิภรณ์  จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)”
เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา และรายงาน สพฐ.
สังเคราะห์เป็นภาพรวมของประเทศ โดยจัดการประชุมแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมคุณากร
มีผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม จำนวน 225 คน การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียยร้อย
ได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุม