โครงการรักษ์ป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนที่ 11 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รักป่ายั่งยืน โรงเรียนบ้านวังยาว

“ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนที่ 11 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รักป่ายั่งยืน โรงเรียนบ้านวังยาว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1