การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.น่าน เขต 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานการประชุม “การขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับปฐมวัย) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำจากโรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) และโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ โดยมีประเด็นในการประชุม คือ การประเมินผลงานโรงเรียนเพื่อคงสภาพตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การอบรมออนไลน์ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ขันพื้นฐาน (น้ำและอากาศ) และการจัดอบรม “การพัฒนาทักษะการถ่ายคลิปวิธีโอเพื่อประกอบการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย” ที่ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานทุกท่านในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย ต่อไป