รอง ผอ.สพป. เขต 1 เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน อ.แม่จริม ประจำปี 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 16.00. น. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. เดินทางไปเป็นประธานในการมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่จริม ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านนาคา โดยมีนายสถิตย์พงษ์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาคา ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่จริม กล่าวรายงาน มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว