ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้กำลังใจผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ในการนำเสนอผลสำเร็จการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในรายการเช้านี้ที่น่าน

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า คุณครูอรรณพ แย้มรุ่ง และคุณครูณรงค์ศักดิ์ ไชยลังกา ในโอกาสที่ได้มานำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรมและโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในรายการเช้านี้ที่น่าน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน คลื่น FM. 94.75 MHz
ในโอกาสนี้ นายสุรชาติ ภูผาผุย ยังได้กล่าวชื่นชมทั้งผู้บริหารและคุณครูทั้งสองท่าน ที่ได้นำเสนอในรายการเช้านี้ที่น่าน ว่ามีการดำเนินการเป็นรูปธรรมมีความชัดเจนและเชื่อมโยง บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยที่นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดจนปลูกฝังให้ถือปฏิบัติจนเป็นทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่อไป ท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามลิงค์ https://www.facebook.com/FM94.75MHz/videos/709851716328688/

นายมานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว