สพป.น่าน เขต 1 ร่วมโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

วันที่ 24 มกราคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1, นายชัยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ, นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ และนายเกรียงไกร จักริลา ช่างไฟฟ้า 4 เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมโครงการ โคกหนองนาแห่งความหวังและน้ำใจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมเอามื้อ ครั้งที่ 2/2564 ณ บ้านวนาไพร ม.7 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเอามื้อการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม โรงเรียนสา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนบ้านสาลี่ ตลอดจน ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีนายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จิตอาสา 904 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร

นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว